Dergez mlinci

Dergez mlinci

Kaj bute danas jeli? Nama se baš jedu mlinci z piščokom. I sva sreća da Dergez pekara ima jedan od...